رنگهای آرو اولین مصالح ساختمانی تولیدی از گیاهان است که قابلیت استفاده وسیعی در صنعت ساختمان را دارا می باشد.         به غیر از ویژگیهای منحصر به فرد رنگهای آرو، قابلیت تجدید پذیری مواد اولیه پایدار گیاهی

رنگ تصفیه کننده هوا

رنگ تصفیه کننده هوا

    رنگ تصفیه کننده هوا AIRFRESH نحوه عملکرد رنگ: ترکیب منحصر به فرد مواد اولیه AURO AIRFRESH که در حضور نور بصورت کاتالیزور عمل میکند بدین صورت است که با تجزیه بو و آلودگی به عناصر تشکیل دهنده خنثی،

رنگ تصفیه کننده هوا آرو 
 
ماده رنگ آرو