رنگهای آرو اولین مصالح ساختمانی تولیدی از گیاهان است که قابلیت استفاده وسیعی در صنعت ساختمان را دارا می باشد.         به غیر از ویژگیهای منحصر به فرد رنگهای آرو، قابلیت تجدید پذیری مواد اولیه پایدار گیاهی

رنگ تصفیه کننده هوا آرو 
 
ماده رنگ آرو