رنگ تصفیه کننده هوا

رنگ تصفیه کننده هوا

نحوه عملکرد رنگ: ترکیب منحصر به فرد مواد اولیه AURO AIRFRESH که در حضور نور بصورت کاتالیزور عمل میکند بدین صورت است که با تجزیه بو و آلودگی به عناصر تشکیل دهنده خنثی، هوا ا تصفیه می­کند. بیشترین تاثیر این

رنگ تصفیه کننده هوا آرو 
 
ماده رنگ آرو