رنگهای آرو اولین مصالح ساختمانی تولیدی از گیاهان است که قابلیت استفاده وسیعی در صنعت ساختمان را دارا می باشد.         به غیر از ویژگیهای منحصر به فرد رنگهای آرو، قابلیت تجدید پذیری مواد اولیه پایدار گیاهی

نحوه عملکرد رنگ: ترکیب منحصر به فرد مواد اولیه AURO AIRFRESH که در حضور نور بصورت کاتالیزور عمل میکند بدین صورت است که با تجزیه بو و آلودگی به عناصر تشکیل دهنده خنثی، هوا ا تصفیه می­کند. بیشترین تاثیر این

رنگ تصفیه کننده هوا

رنگ تصفیه کننده هوا

نحوه عملکرد رنگ: ترکیب منحصر به فرد مواد اولیه AURO AIRFRESH که در حضور نور بصورت کاتالیزور عمل میکند بدین صورت است که با تجزیه بو و آلودگی به عناصر تشکیل دهنده خنثی، هوا ا تصفیه می­کند. بیشترین تاثیر این

رنگ تصفیه کننده هوا آرو 
 
ماده رنگ آرو