برپایه تحقیقات و تلاشهای هرمان فیشر Dr. Hermann Fischerاز سال 1972 آرو، در سال 1983 با هدف تولید محصولات با کیفیت و دوستدار محیط زیست فعالیت خود را آغاز کرد.

 

bindemittelanlage-1-kopie

 • ساخت محصولات بر پایه منابع طبیعی و عدم تولید پسماند

 • رنگهای ساختمانی گیاهی

 • چسبهای صنعتی گیاهی

 • رنگ چوب

 • مواد شوینده و پاک کننده گیاهی

 • انواع رنگهای ضدقارچ و کپک

 • مواد ضدعفونی کننده گیاهی

  rohstoffe-ml 

   

رنگ تصفیه کننده هوا آرو 
 
ماده رنگ آرو